Xarici müәssisә və təşkilatlar әsas kapitala 3,8 milyard manat vәsait yönәldib

16:20 16-10-2020 19

Xarici müәssisә vә tәşkilatlar tәrәfindәn әsas kapitala 3 milyard 764,4 milyon manat vәsait yönәldilib.

Dövlət Statistika Komitəsindən əldə edilən məlumata əsasən, xarici ölkәlәr vә beynәlxalq tәşkilatların vәsaitlәri hesabına әsas kapitala yönәldilmiş vәsaitin 3 milyard 287,6 milyon manatı, yəni, 87,3 faizi Birlәşmiş Krallıq, Türkiyә, ABŞ, Yaponiya, İsveçrә, Malayziya, Norveç, Rusiya vә İran sәrmayәdarlarına mәxsus olub.