Nəsibə Şəfiyeva

BU TALEDƏN GİLEYLİYƏM

09:00 20-10-2022 951

BU TALEDƏN GİLEYLİYƏM

 

Mən Səttaram,

həyatım dar.

Hər günüm dar,

hər gecəm dar.

Yataqdayam,

mən xəstəyəm.

Sanki axır  nəfəsdəyəm.

Köməyimə gəlnim, sən,

Dar günümün dayağı sən.

Siyah telin daramadım,

 mən qeydinə heç qalmadım...

 

Körpə teli daramadıq,

Şirinliyin biz duymadıq.

Bu talehdən gileyliyəm,

Deyim kimə,

gileyimi?

Yarı-yardan ayırmısan,

Yarımı ağlar qoymusan.

Dərd yoluma düzüldü

yar əlimdən üzüldü?

Mən üzdüm əllərimi,

Sən də üzdün Siyatel .