Metallurgiya sәnayesindә 75 faiz artım qeydə alınıb

06:40 19-10-2020 13

Metallurgiya sәnayesi vә hazır metal mәmulatlarının istehsalı sahәlәrindә yanvar-sentyabr aylarında 493,7 milyon manatlıq mәhsul istehsal olunub.

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumata əsasən, metallurgiya sәnayesindә 74,9 faiz artım qeydə alınıb.

Hazır metal mәmulatlarının istehsalı sahәsindә isә 2,1 faiz azalma müşahidә olunub.

Yanvar-sentyabr aylarında sahә üzrә 25531,9 ton qara metallardan sair konstruksiyalar istehsal edilib.