Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq artım dinamika ilə inkişaf edir

17:08 09-03-2023 283

    Məlumdur ki, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında diplomatik münasibətlərin əsası 1993-cü ildə qoyulub. Həmin tarixdən sonra, Azərbaycanın xarici siyasətində bu təşkilatla çoxşaxəli əməkdaşlığı prioritet istiqamətlərdən biri kimi müəyyənləşdirilib. Belə ki, 22 aprel 1996-cı il tarixində Lüksemburq şəhərində Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında “Tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq haqqında” Sazişin imzalanması ikitərəfli münasibətlərin hüquqi bazasının formalaşdırılması baxımından kifayət qədər əhəmiyyətlidir. Xatırladaq ki, ölkəmizlə əməkdaşlığa önəm verən Avropa İttifaqı 1998-ci il tarixində Azərbaycana xüsusi səfir təyin edib, 2000-ci ildə Azərbaycanın Avropa İttifaqı yanında Nümayəndəliyi təsis edilib. 2008-ci ilin fevral ayından isə, Bakı şəhərində Avropa Komissiyasının Azərbaycandakı Nümayəndəliyi fəaliyyət göstərir. Qeyd edildiyi kimi, Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz dövlətləri ilə qarşılıqlı əlaqələrinin həyata keçirilməsi üçün əsas vasitələrindən biri də, Avropa Qonşuluq Siyasətidir. Azərbaycan 2004-cü ildə Avropa Qonşuluq Siyasətinə daxil edilib. Eyni zamanda, Azərbaycan 2009-cu ildə Praqada keçirilən zirvə görüşündə Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı  proqramına qoşulub.

    Bu gün də, Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlığın dinamik inkişafı ölkəmizin xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir. Respublikamızla bu təşkilat arasında əlaqələr enerji, investisiya, ticarət və s. sahələrdə yüksək səviyyədə inkişaf edir. Bu beynəlxalq qurum respublikamızın əsas ticarət tərəfdaşlarından biri kimi tanınır. Ölkəmizin dünya birliyinə inteqrasiya prosesinin dərinləşməsi, beynəlxalq təşkilatlarla  əlaqələrinin daha da inkişafı naminə Azərbaycan dövləti Avropa İttifaqı ilə ikitərəfli əlaqələrin yeni formatlarını yaradır, onunla yaxınlaşmaq üçün zəruri olan bütün təsisatları inkişaf etdirərək İttifaqın ümum-Avropa iqtisadi, siyasi və təhlükəsizlik məkanına inteqrasiya olunmaq istəyini nümayiş etdirir.  Xüsusilə də, Enerji siyasətində Avropa məkanı ilə əməkdaşlığa önəm verməsi ölkəmizin tərəfdaşlıq qismində müsbət beynəlxalq imicini formalaşdıran mühüm faktorlardandır. Malik olduğu zəngin karbohidrogen ehtiyatları sayəsində Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminində əvəzolunmaz mövqeyə sahib olan Azərbaycanda yaradılan əlverişli biznes mühiti və geniş iqtisadi inkişaf potensialı da respublikamızın tərəfdaş ölkələrlə daha sıx əməkdaşlığına imkan verir. Bu mənada Avroatlantik məkana intensiv surətdə inteqrasiya edən Azərbaycan  Avropa İttifaqı  ilə əməkdaşlıqda maraqlıdır. Azərbaycanın regiondakı tranzit mövqeyi, eləcə də, Avrasiyanın nəqliyyat qovşağı rolunu oynaması ölkəmizi Avropa İttifaqı üçün cəlbedici edən faktorlardır. Belə ki, Azərbaycan Avropa ilə Asiyanı birləşdirən əlverişli geosiyasi və geoiqtisadi mövqeyə, Xəzər dənizi vasitəsilə Rusiyaya, Orta Asiyaya, Qazaxıstana, İrana avtomobil-dəmir yolu vasitəsilə Gürcüstana, Qara dəniz bölgəsinə, İrana, Türkiyəyə (Naxçıvan vasitəsilə), Rusiyaya çıxışı olan nəqliyyat-kommunikasiya xətlərinə malikdir. İndiyə qədər Azərbaycan həm Avropa İttifaqı tərəfindən, həm də, qurumun digər təşkilatlarla birgə əməkdaşlığı çərçivəsində müxtəlif sahələr, o cümlədən, enerji, nəqliyyat, kənd təsərrüfatı, regional inkişaf, iqtisadi, siyasi, institusional islahatlar üzrə çoxsaylı layihələr həyata keçirilib və proses davam edir. Eyni zamanda, yuxarıda qeyd ediliyi kimi, Azərbaycan-Avropa İttifaqı arasında ticarət əlaqələri daim inkişaf edir və Avropa İttifaqı Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşlarındandır…

   Müşfiq Səfərov,

  Yeni Azərbaycan Partiyası  Beyləqan rayon təşkilatının sədri.